mandag, november 21, 2011

Grand eXtreme 2012, Lithuania: 24 - 27 May

Poster boys!

The great marching organizers in Lithuania have decided upon the dates for next year's 2x100 km eXtreme: 24th to 27th of May 2012.

As can be seen, yours truly has had the honour of getting his ugly mug on the poster along with two Heroes of the Road, Max and Andrius.

Hope to see all you guys and girls in Lithuania soon again.

/Thunder Bear

Important note: on the 17th of February, the organizers made public that the time of the march has been changed into being 24 - 27 May. This blog posting is now edited in accordance.mandag, november 14, 2011

Kaptajnsaspiranter kastede fjenden i havet (1/5)


Kaptajnsaspiranter kastede fjenden i havet
Hærens Officersskole gennemførte i oktober metodekursus i overvejelser for kaptajnselever. Som en del af det nye VUT-I/L-R (Videreuddannelsestrin 1 for ledere af reserven) deltog 19 reserveofficerer fra hæren på lige fod med deres fastansatte kolleger i et forløb, som både fysisk og i øvelsesscenariet foregik på Bornholm. Med tuschpletter på skjorten og ny viden i hovedet drog hold Hedemann-R hjem efter fem intensive dage, med formodning om, at krigen var vundet, samt forvisning om, at en masse ny lærdom var erhvervet.
Af PL-R Thorbjørn Hein, elev på VUT-I/L-R, Hærens Officersskole
Som elev på det spritnye VUT-I vil overtegnede gerne dele de første godt to måneders indtryk af uddannelsen med bloggens læsere. Den korte version er: Det er knaldgodt, og mine klassekammerater og jeg er privilegerede at være blevet optaget på dette kursus. For den længere version: læs videre.

Oktober: Klippeøen kalder
Det er mørkt, koldt, mandag – og en rigtig god oktobermorgen. På opmarchpladsen bag ved Frederiksberg Slot myldrer det rundt med mestendels premierløjtnanter samt et par håndfulde lærere. Hen ved 100 mand m/k er der at se i øerne af gult lys fra de udvendige bygningslamper, og en del flytter rundt med klassekasser med kontormaterialer, kompendier og kort. Bjørnebandens udsendte reporter og kaptajnselev får pludseligt også stukket en urimeligt tung kasse kopier i favnen af den ellers normalt meget rimelige kaptajn, der er holdfører og primær lærer for Hold Hedemann-R.
1-2-3-4-5
Frederiksberg Slot, hjemsted for Hærens Officersskole.


Kaptajnsaspiranter kastede fjenden i havet (2/5)


Trods presset på de tynde universitetsarme er der hos både skribenten og mine klassekammerater en forventningens glæde: Vi skal til Bornholm, og vores hold skal blandes med Hedemann-1, 2 og 3 under kurset i metode for taktiske overvejelser. På Hedemann-R så vi hinanden online så sent som ugen før – men det er første gang, vi fysisk er samlet siden slutningen af august.

August: seminar og peptalk
Den 23. august var nemlig der, uddannelsen begyndte med et værnsfælles, tredages introseminar for VUT-I/L-R i rammerne af Flyvevåbnets Officersskole (FLOS) i Jonstrup: Reserveofficerer fra hæren og flyvevåbnet, i alt 26 mand og en kvinde, var samlet – klar til alt og rede til resten. Chefen for FLOS, oberst H.C.E. Nielsen, bød de nye elever velkommen til sin facilitet. Snart gik de gode kolleger fra flyvevåbnet andetsteds hen, og vi fra hæren blev introduceret til de kommende 11 måneders uddannelse af chefen for VUT på Hærens Officersskole (HO), oberstløjtnant Lennie Fredskov. Lennie gav en stærkt motiverende peptalk, der understregede, at man fra HO's side har været meget spændte over at forberede den første VUT-I for reserveofficerer i snart ti år.
Allerede på introseminaret blev det slået helt fast, at Hedemann-R er en fuldgyldig del af Hærens Officersskole. Det frydede en gammel gardeofficers hjerte at blive benådet med en gylden prydsgenstand til skjorten. I november deltager en del af os også i HO's traditionelle Velkomstbal.
Det er også helt nyt, at det i det hele taget er HO, og ikke fagskolerne i hæren, der står for VUT-I/L-R. Vi blev fortalt, at omend vores holdfører Thomas også er taktikunderviser på Hedemann-3, vil det til hver en tid, hvor der måtte opstå prioriteringsspørgsmål mellem 3 og R, være R, der er Thomas' primæropgave.
1-2-3-4-5

Kaptajnsaspiranter kastede fjenden i havet (3/5)


Vi blev efterladt med en klar fornemmelse af, at det her kursus er noget, man tager meget seriøst, og ikke mindst, at HO har høje forventninger til vor militærfaglige kunnen og har sat niveauet derefter. En anden ting, der understreger, at HO ”means business” med det nye VUT, er al den tilstedeværelse, vi som elever bliver tildelt.

VUT-I af i dag: masser af tilstedeværelse
På introseminaret blev der distribueret store flyttekasser med kalkepapir, kompendier og de klassiske røde reglementer – af sidstnævnte kun nogle få essentielle i hardcopy, resten på CD-ROM. En essentiel del af vores undervisningsmateriale er imidlertid også en laptop og et headset i udlån. Det er nemlig således, at ud over i alt 20 arbejdsdages fysisk indkommandering, mødes klassen cirka hver anden uge klokken 19-22 – i den virtuelle verden. Forsvaret har investeret i et system ved navn Webex, som muliggør lærerstyret fjernundervisning.
Screenshot fra fjernundervisning. Holdføreren gennemgår sit powerpointshow og kan tegne ”live” på skærmens stregtegninger og kort. Eleverne kan virtuelt række hånden i vejret og få ordet. Det virker overraskende godt og gnidningsfrit.
Taktiklektionerne, vi deltager i, er identiske med dem, vore linjekolleger får af Thomas inde på slottet. Som forberedelse har vi typisk stregopgaver med refleksionsspørgsmål. Disse bliver brugt, når eleverne i løbet af lektionerne bliver sendt ud i gruppearbejde – for det kan man også i Webex. Vi fandt under introseminaret sammen i fem-mands studiegrupper – en sammensætning, der på moderne vis foregik ved at parre forskellige, komplimenterende persontyper – og det er i disse faste grupper, vi med vore divergerende faglige baggrunde bliver meget klogere, end hvis vi hver især sad og boksede med pensum derhjemme. Erfaring- og vidensniveauet, ud fra hvilket der bliver delt, er højt.

Erfarne elever
Det kan nemlig mærkes, at der har været et efterslæb med VUT-I/L-R; gennemsnitsalderen er tæt på 33 år, men nu har det faktum et positivt udslag: Der er virkelig meget at trække på i puljen af erfaring; imellem os er der vel omkring 30 udsendelser i international tjeneste, så eksempler fra den virkelige verden er altid ved hånden, når elementer fra COIN (Counter Insurgency) er tænkt ind i scenarierne.
1-2-3-4-5

Kaptajnsaspiranter kastede fjenden i havet (4/5)


Selvklæbende plast-papir blev smækket op på
mødelokalernes vægge til H og til V. Emnet var
old school Major Combat Operations (MCO), som det anes.
Samtidig giver studiegruppernes blanding af våbenarter et kæmpe udbytte. De der mugbaretter og deres kanonrør bliver for eksempel pludseligt mere interessante for en dum fodtusse, når han skal tage stilling til planer på bataljonsniveau – hvis man ikke allerede havde gensidig respekt våbenarterne imellem, får man det i hvert fald nu. Og traditionel militærfaglig viden er absolut i fokus. Selvom en del af pointen med at uddanne reserveofficerer til ”junior staff officers” er at optimere dem til internationale stabsfunktioner, som ligeledes i fremtiden må vurderes primært at være i COIN-operationer, er vi også tilbage til det, vi begyndte med som løjtnanter: hardcore krig med ildkoncentrationsområder, panserangreb og 77's infiltration i aksen forud for klokken H. Det er skønt! Ikke mindst, fordi vi vist alle har oplevet, at når først rusten blev banket af dén lærdom, er vi altså ikke helt tabt bag en vogn. Det blev bekræftet på Bornholm.

Intenst gruppearbejde mellem linje- og reserveofficerer. Der
kan snakkes meget frem og tilbage om Courses of Action og
Adversary's Courses of Action (det vi i gamle dage kaldte
M'er og H'er, respektivt), men nu er der fem minutter til
fremlæggelse og ting bliver puttet på papir.
Oktober: linjen og reserven i synergi
Vel ankommet til Hotel Ryttergården i Rønne, og fri for de tunge kasser med kopier, oplever Hedemann-R for første gang deres linjekolleger i aktion. Vi er blevet fordelt i de tre faste klasser, skribenten her i Hedemann-3. De første timer går med at stikke en finger i jorden og finde ind i klassens interne dynamik, samt i de arbejdsgrupper, der findes i klassen. Vi har en sund og berettiget respekt for vore professionelle kollegers faglige viden, men bliver taget imod med åbne arme, og langsomt kommer den synergi, som vore lærere og vi selv havde håbet på: Vi kan byde ind med erfaring fra missioner, analytiske evner fra vore civile uddannelser – og som nævnt er rusten banket tilstrækkeligt af de gamle MCO-dyder (Major Combat Operations), så mine kolleger fra artilleriet for eksempel helt konkret militærfagligt er kapaciteter i arbejdsgrupperne.
1-2-3-4-5


Kaptajnsaspiranter kastede fjenden i havet (5/5)

Hedemann-3 med RESOF i OPCON arbejdede ekstra længe
første aften, så vi til gengæld var foran i programmet
tirsdag og kunne se landskamp fra kickoff kl. 20.15.

Ugen byder på 170 siders slideshow i overvejelsesmetodik, med lærerstyret undervisning og store mængder givtigt gruppearbejde. Siden vi er på Bornholm, er der ikke nogen, der kan styrte hjem til familien, når dagenes – lange – tjeneste er slut, så der socialiseres og netværkes på bedste officersvis om aftenerne. HO har sågar arrangeret, at Danmark slår Portugal i fodbold, vist i hotellobbyen på storskærm – det er over norm planlægning.


Det var en god kamp, her nydt af Else-Marie og Nicholas.
Tjek Nicholas' foredragsvirksomhed om Afghanistan ved
at følge dette link: 100patruljer.dk
Hårdt, men godt
En kende udmattede af de mange indtryk og den intense indlæring slutter det hele fredag. Vi er i min arbejdsgruppe ret sikre på, at planen for vores battaljonsangreb ville have resulteret i en succesfuld forhindring af fjendtlige forstærkninger via Rønne Havn. Vi kender hinanden bedre internt i Hedemann-R, og vi har fået nye kontakter blandt vore dygtige kolleger af linjen. Snart efter skal vi nu bruge den nyindlærte metodik ved en hjemmeopgave, som kommer til at koste megen sveden og mange timers hjemmearbejde. Der er i det hele taget meget arbejde forbundet med at være på VUT-I, men HO har skruet et program og en undervisningsform sammen, der gør, at denne skribent er sikker på, at motivationen kommer til at holde hele vejen til juni, hvor vi gerne alle mand kommer til at blive fotograferet i Frederiksberg Slotsgård – som kaptajner af reserven, af Guds og af Dronningens nåde.
/T.H.

1-2-3-4-5

Denne herlige fyr og hans mange anektdoter
om øller, nedgravede oste og gode
venner fra "Staden" oplevede vi onsdag
aften. Det var genialt. 


torsdag, november 10, 2011

Forsvarets uniformer får ny camouflage efter knap 30 år


Det er nu besluttet, at det danske forsvar vil ændre mønstret på den eksisterende M/84. Det nye mønster bliver det såkaldte MultiCam system, der medfører, at den samme uniform slører soldaten godt - om så det er i skov eller ørken.
10. november 2011
Det er snart slut med at se danske soldater i kampuniformer med forskelligt mønster. M/01 ørkenuniformen samt M/84 står til at blive ændret, så der fremover kun vil findes en let og en tung M/11 kampuniform i multi terræn mønster. Ændringen sker efter et operativt behov, hvor soldaterne i Afghanistan færdes i en række forskellige terrænformer.

Foto: FMT
Det nye mønster er et multiterræn mønster også kaldet MultiCam, og det er et koncept, der oprindeligt blev udviklet til US Special Operations Forces (SOF).
Sløringseffekt i forskelligt terræn
Det nye multi terræn slørings system giver sløring, uanset om soldaten bevæger sig i lys sandørken, klippe eller bjerglignende terræn, frodigt bevokset terræn eller i bebygget område.
- Det nyudviklede sløringsmønster gør, at man falder mere naturligt ind i omgivelserne, og det gælder for cirka 80 procent af alle de terrænformer, der findes. Såvel amerikanerne, briterne samt australierne har valgt at gå over til multicam systemet, og det samme vil det danske forsvar gøre, siger major Thomas Nico Jørgensen, som er chef for Udrustningssektionen i Forsvarets Materieltjeneste.
Løbende forbedringer af M/84
- Mange tror, at kampuniform M/84 ikke har forandret sig siden introduktionen i 1984, men det er slet ikke den samme uniform som dengang. M/84 er løbende blevet udviklet med bl.a. membraner på den øverste del af torsoen, langs forsiden på benene, og der er kommet knæbeskyttelse til. 
- I dag er der kun lidt bomuld i uniformen, og dermed suger den ikke så meget vand. Så der er sket en markant udvikling af M/84, og den er i dag på højde med, hvad andre lande bruger, siger Thomas Nico Jørgensen.
- Vi mangler nu de sidste test, som vil vise, om det nye sløringsmønster kan leve op til vores krav, og derefter skal vi have nuværende producent af M/84 til at ændre farven på eksempelvis snører, knapper, bånd og spænder. Der er cirka 12 måneders leveringstid, så overgangen til den ændrede uniform vil forventeligt ske, så ISAF 15 og 16 kan iklæde sig uniformen i 2013.

Kommentar af BB webmaster: tjek videoen nedenfor for eksempler på dette sløringsmønster i terrænet.onsdag, november 02, 2011

Mønt: Hold 1/DANCON/UNMEE (Challenge Coin Team 1 Eritrea)English below.

Mens vi venter på reportagen fra Moesgaardvandringen i Århus, fyrer jeg lige et par billeder af sted med Eritreamønten. Jeg tror ikke, man kan finde et billede af den andre steder på nettet. Meget flot stavet, alligevel, af Jydsk Emblemfabrik, eller hvem det nu er, der har lavet den :-) Mønten er fra 2001.

***

While we're waiting for the latest field report from a march (in Aarhus last Sunday), here's a memory from my Eritrea deployment. Note the absurdly embarrassing spelling error on the back! The coin is numbered, as can be seen, and I think the commander got number one. Mine is number three, hooray.